Hva tilbyr vi?

Sette bort regnskapet?

Å føre regnskapet sitt selv blir stadig mer krevende. Derfor velger mange å sette bort både regnskapet
og andre økonomifunksjoner. Et eksternt regnskapskontor har både den kompetanse og teknologi som trengs,
så du får tid til din kjernevirksomhet.

Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester som kan skreddersys ditt behov.
Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål eller ønsker et tilbud!

 

 • Regnskapsføring
 • Årsoppgjør
 • Skatteberegning
 • Økonomisk veiledning
 • Eiendomsoverdragelser, veiledning
 • Lønn
 • Betalingstjenester (Remittering og OCR)
 • Skatte – og avgiftsspørsmål
 • Klagesaker til skatte- og avgiftsmyndigheter
 • Kontortjenester
 • Fakturering
 • ASP-løsninger/IT-drift (les mer om ASP her)