Huskeliste bilag

Huskeliste ved bilagslevering

Merverdiavgiftsterminer

Termin Periode: Lever bilag til regnskapskontoret innen: Oppgave- og betalingsfrist:

Jan – Feb 15.mars 10.april
Mars- April 15.mai 10.juni
Mai – Juni 30.juli 31.aug
4 Juli – Aug 15.sept 10.okt
5 Sept – Okt 15.nov 10.des
6 Nov – Des 15.jan 10.feb

De som ønsker eller har avtale om å levere bilag hver måned, leverer ca den 10. – 15. i hver måned eller så snart bankkontoutskriftene er mottatt.

De som har årsterminoppgave for MVA ønsker vi at leverer bilagene hvert tertial (fire måneder),
det vil si 15. mai, 15. september og 15.januar.

Skriv kommentarer på bilagene, hva det gjelder osv. Spesielt viktig når det ikke er varekjøp, men varer til internt bruk eller vedlikehold/oppussing.

På bilag til bespisning, mat, kurs og møter må det stå hvem som har deltatt og i hvilken anledning (legg gjerne med kopi av kursinnbydelse, etc.).

Ved reiser i næring må det leveres reiseregning/oppsett over turen med dato, tidspunkt, hvor, hvorledes(reisemåte) og hvorfor(formål). Husk; underbilag.

Alle bilag vedrørende bil merkes med reg.nr. (hvis du har flere), rekvisita skal spesifiseres.

På forsikringer må kopi av polisen(e) vedlegges.

På kontantbilag skal det stå ditt firmanavn og organisasjonsnummer, og MVA må være spesifisert.

HUSK: Alle bankkontoutskrifter MÅ være med. Gå igjennom dem før innlevering og sjekk at alle bilag vedr. næring er med, og merk av det som eventuelt er privat.
Unngå å blande private bilag inn på bankkontoen for næringen.
Vi svarer gjerne på alle spørsmål du måtte ha i denne forbindelse.