Om oss

Komplett regnskapspartner

Orkdal Regnskapskontor har siden starten utviklet seg til å bli et regnskapskontor som betjener alle typer næringsvirksomhet og selskapsformer.  Med bred kompetanse på alle fagområder er kontoret blitt en komplett samarbeidspartner, som i tillegg til utarbeidelse av regnskapet driver en aktiv veiledning ovenfor den enkelte kunde. 

 Julebilde 2013
«Julebilde 2013» Foran f.v. Tove-Kristin Leknes, Elfrid By, Tove Almlid Andersen, Arnt Ola Løhre, Åshild Berg By. Midten f.v. Jorid Svinsås, Britt Jorunn Forren, Eli Rostad Solhus, Mona Iren Tangvik, Monika Tøndel Gray, Ola Bjørkhaug. Bak f.v. Rune Munkeby, , Edvard Damli. Foto: Orkdal Regnskapskontor.

Orkdal Regnskapskontor feiret i 2010 40-årsjubileum, og er med dette det eldste regnskapskontoret i Orkdal. Kontoret var opprinnelig et kontor for landbruket. Slik er det ikke i dag, selv om kontoret så og si er enerådende på landbruksregnskap innen kommunen.

I løpet av de siste årene har det skjedd en vesentlig endring i kundemassen, og i arbeidsvolum representerer andre næringer like stor andel som landbruket. Kontoret har kunder som driver alle typer næringsvirksomhet og selskapsformer. – Med flinke fagfolk og bred kompetanse kan vi betjene nesten hvilken som helst kunde, slår daglig leder Tove Almlid Andersen fast.

Kontoret har 13 fast ansatte medarbeidere, hvorav 7 er autoriserte regnskapsførere. Dette er et kvalitetsstempel, forteller Almlid Andersen, men samtidig gir det også større effektivitet. Arbeid en ikke-autorisert regnskapsfører utfører krever godkjenning av en med autorisasjon.

Bilagsføring er en viktig del av et regnskap, et nødvendig og interessant arbeid, i følge Almlid Andersen. Etter utarbeidelse av regnskapet kommer den enda viktigere veiledningsbiten ovenfor kunden. Dette omfatter veiledning i forhold til utfylling av selvangivelse, skatt, merverdiavgift, finansiering og investering. Råd og veiledning om selskapsdanning, trygderettigheter, pensjon og eierskifte er svært viktige temaer i forhold til fagområdet som må beherskes.

– Regnskapsføringen er blitt mer komplisert og vanskelig med årene. Det er blitt som et annet håndtverk. Du leier snekker, rørlegger og elektriker blant annet fordi det er så mye lovpålagt du skal ta hensyn til. Slik er det faktisk også blitt med regnskap. De fleste velger nå å kjøpe regnskapstjenesten for å være sikre på at alt blir riktig etter lovverket, sier Almlid Andersen.

Kontorets arbeidssituasjon preges av at det stadig vekk kommer nye krav og pålegg. Dette innebærer at de ansatte hele tiden må ha fokus på kunnskapsoppdatering, men også at kvalitetssikring blir et sentralt tema.

Sammen med nye krav om lovfesta pålegg kommer også behovet for ny teknologi. Vi jobber derfor målrettet med å ta i bruk nytt, forteller Almlid Andersen. Elektronisk informasjonsbytte er sentralt i denne sammenheng, og er et hjelpemiddel som letter arbeidet i betydelig grad.

– avslutter Tove Almlid Andersen, som har vært kontorets daglige leder siden 2004.

Bilde 2 OR
Endringer i regler og stadig nye lovfesta pålegg, krever at medarbeiderne holder seg oppdatert på alle områder. Da er det godt å kunne drøfte spørsmål med kolleger. På bildet f.v. Monika Tøndel Gray, Åshild Berg By og Elfrid P. By.