Næringsdrivende

Innen regnskap, økonomi og bedriftsledelse er det mange viktige frister som må overholdes.
Det kan derfor være nyttig å følge med på Skatteetatens Skattekalender.

Les mer på skatteetaten.no 

Under ser du et oppdatert utdrag fra kalenderen, med aktuelle fristene nå.

Januar 2015

Mars 2015